ZPS - Skład zespołu

Zespół Poradnictwa Specjalistycznego funkcjonuje w składzie:
  • st. specjalista pracy socjalnej
  • st. pracownik socjalny
  • pracownik socjalny
  • konsultant pedagog