ZPS - Punkt wolontariatu

Zasady działania
  • celem Punktu wolontariatu jest organizowanie pomocy wolontarycznej osobom i rodzinom będącym w trudnej sytuacji życiowej
Osoby chcące zostać wolontariuszami proszone są o kontakt z ZESPOŁEM PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO w Świdniku przy ul. Wyszyńskiego 12 lub telefonicznie pod numerem (081) 469-70-58