SR - Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego

Wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego wynosi miesięcznie:
 1. 60 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 80 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Od 1 listopada 2015r.
 1. 80 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 100 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Od 1 listopada 2016r.
 1. 90 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 110 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Od 1 listopada 2017r.
 1. 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia;
 2. 120 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia.
Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje:
 • matce lub ojcu dziecka;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka (ooba faktycznie opiekująca sie dzieckiem, jeżeli wystapiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka) albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także
 • osobie uczącej się (osoba pełnoletnia ucząca się, niepozostająca na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony) na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:
 1. do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 2. powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.
Przejdź do:
Świadczenia rodzinne->Wysokość i rodzaje świadczeń
Świadczenia rodzinne->Kryterium dochodowe

Źródło:
http://www.mpips.gov.pl