SR - Gminna zapomoga z tytułu urodzenia dziecka

Miasto Świdnik uchwaliło gminną zapomogę z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 500 zł.
Przysługuje ona mieszkańcom Świdnika i można się o nią ubiegać do ukończenia przez dziecko 12-go m-ca życia.

Wymagane dokumenty:
  • akt urodzenia dziecka
  • dowód osobisty osoby składającej wniosek
  • w przypadku meldunku na terenie innego miasta wymagane jest zaświadczenie organu właściwego gminy lub miasta ze względu na miejsce zameldowania osób uprawnionych stwierdzające, że na wskazane we wniosku dziecko nie otrzymują świadczeń rodzinnych i nie otrzymały gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka
Przyznanie prawa do gminnej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka nie jest uzależnione od kryterium dochodowego.
pobierz wniosek

Przejdź do:
Świadczenia rodzinne->Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka
Świadczenia rodzinne->Wysokość i rodzaje świadczeń