Gdzie zgłosić się o pomoc

Z podaniem wyjaśniającym problem należy zgłosić się do pracownika socjalnego w rejonie opiekuńczym.
  • pracownik socjalny odwiedza osobę lub rodzinę starającą się o pomoc w jej miejscu zamieszkania przeprowadzając wywiad środowiskowy. Poznaje jej położenie i na tej podstawie planuje pomoc.
  • koniecznie trzeba przedstawić dokumenty potwierdzające dochody oraz dołączyć inne wymagane zaświadczenia.
szczegółowy wykaz przydzielonych pracownikom rejonów można znaleźć w dziale
Pracownicy socjalni >> Rejony