Sprawozdania


Rok 2010
MPiPS-03 Sprawozdanie półroczne i roczne z udzielonych świadczeń pomocy społecznej - pieniężnych, w naturze i usługach za I-XII 2010 r.
pobierz

Sprawozdanie z realizacji Rządowego Programu "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA" za I-XII 2010
pobierz