Dane teleadresowe

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdniku
21-040 Świdnik woj. lubelskie
ul. Kard Stefana Wyszyńskiego 12
e-mail: mops@poczta.e-swidnik.pl
e-mail: opsswidnik@poczta.onet.pl
Sekretariat (081) 468-69-00    fax (081) 468-69-00
Kierownik (081) 468-69-00
Z-ca Kierownika (081) 468-69-00 wew. 23, wew. 32
Sekcja administracyjna (081) 468-69-00 wew. 27   e-mail: ksiegowosc@mops.swidnik.pl
Sekcja ekonomiczna (081) 468-69-00 wew. 27   e-mail: ksiegowosc@mops.swidnik.pl
Sekcja świadczeń pieniężnych, usług i pomocy rzeczowej (081) 468-69-00 wew. 26
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji (Świadczenia rodzinne) (081) 468-69-00 wew. 34   e-mail: sr@mops.swidnik.pl
Sekcja świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i egzekucji (Fundusz alimentacyjny) (081) 468-69-00 wew. 24   e-mail: fa@mops.swidnik.pl
Zespół poradnictwa specjalistycznego (081) 468-69-00 wew. 38
Informatyk (081) 468-69-00 wew. 33   e-mail: lwalecki@mops.swidnik.pl