MOPS 安idnik nie wykorzystuje na swojej Witrynie Internetowej plik闚 cookie.wersja kontrastowa

AKTUALNO列I

Og這szenie03.01.2018
Uprzejmie informujemy, 瞠 w dniu 05.01.2018r. Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku b璠zie nieczynny.

Og這szenie16.10.2017
Uprzejmie informujemy, 瞠 w dniu 10.11.2017r. Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku b璠zie nieczynny.

Og這szenie01.08.2017
MOPS w 安idniku informuje, 瞠 od dnia 01.08.2017r. wzory wszystkich wniosk闚 鈍iadcze wyp豉canych przez O鈔odek dostepne s w wersji elektronicznej w zak豉dce "wnioski do pobrania".

Og這szenie11.07.2017
Zgodnie z ustaw z dnia 11.02.2016 r. o pomocy pa雟twa w wychowywaniu dzieci, wnioski o ustalenie prawa do 鈍iadczenia wychowawczego (tak瞠 z這穎ne drog elektroniczn) na nowy okres zasi趾owy 2017/2018 b璠 przyjmowane od dnia 01.08.2017r.

Og這szenie14.06.2017
Uprzejmie informujemy, 瞠 w dniu 16.06.2017r. Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku b璠zie nieczynny.

Zmiana godzin pracy O鈔odka30.12.2016
Od dnia 02.01.2017r. ulegaj zmianie godziny pracy MOPS.

Poniedzia貫k800-1600
Wtorek
字oda
czwartek
730-1530
Pi徠ek700-1500
Sobota
Niedziela
nieczynne

REALIZACJA PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC 玆WNO列IOWA 2014-2020 Podprogram 201622.11.2016
W roku 2016 na terenie Gminy Miejskiej 安idnik realizacj POP 2014-2020 Podprogram 2016 zajmuje si Towarzystwo Pomocy im. 安. Brata Alberta Ko這 w 安idniku przy 軼is貫j wsp馧pracy z Miejskim O鈔odkiem Pomocy Spo貫cznej w 安idniku.
Pomoc w formie paczek 篡wno軼iowych obj皻ych jest 200 os鏏 z terenu Miasta 安idnik, zakwalifikowanych przez MOPS w 安idniku i Towarzystwo Pomocy im. 安. Brata Alberta Ko這 w 安idniku.
Paczki wydawane s w Schronisku dla Bezdomnych M篹czyzn im. 安. Brata Alberta w 安idniku przy ul. Orzeszkowej 4.
Do tej pory paczki wydawane by造 w dniach 03.10.2016 i 27.10.2016. Kolejne terminy b璠 sukcesywnie podawane.
Poka plakat
Marsz "Bia貫j Wst捫ki28.10.2016

Program Rodzina 500 plus30.06.2016

Od dnia 01.07.2016r. wnioski o ustalenie prawa do 鈍iadczenia wychowawczego przyjmowane b璠 w nast瘼uj帷ych godzinach:
 • poniedzia貫k
 • 730 - 1600
 • wtorek, 鈔oda, czwartek
 • 730 - 1530
 • pi徠ek
 • 730 - 1500
Program Rodzina 500 plus28.04.2016

Od dnia 01.05.2016r. wnioski o ustalenie prawa do 鈍iadczenia wychowawczego przyjmowane b璠 wy陰cznie w siedzibie Miejskiego O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku, ul. Kard. St. Wyszy雟kiego 12 ,w godzinach:
 • poniedzia貫k
 • 730 - 1600
 • wtorek, 鈔oda
 • 730 - 1530
 • czwartek
 • 1000 - 1800
 • pi徠ek
 • 730 - 1500
Wniosek o ustalenie prawa do 鈍iadczenia wychowawczego mo積a r闚nie przes豉 za po鈔ednictwem poczty oraz przez Internet, za pomoc czterech kana堯w:
Program Rodzina 500 plus01.03.2016

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. 安iadczenie wychowawcze otrzymaj rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku 篡cia. Ka盥a rodzina z minimum dwojgiem niepe軟oletnich dzieci b璠zie mog豉 otrzyma 500 z na drugie i ka盥e kolejne dziecko. W przypadku rodzin z dochodem poni瞠j 800 z netto na osob wsparcie otrzyma rodzina tak瞠 na pierwsze lub jedyne dziecko. Dla rodzin z dzieckiem niepe軟osprawnym kryterium dochodowe jest wy窺ze i wynosi 1200 z netto. Dodatkowe wsparcie w wysoko軼i 500 z otrzymaj tak瞠 rodziny zast瘼cze, plac闚ki opieku鎍zo-wychowawcze typu rodzinnego oraz rodzinne domy dziecka, na ka盥e dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast瘼czej.


Wniosek o ustalenie prawa do 鈍iadczenia wychowawczego wraz z za陰cznikami. Pobierz
Informator dla mieszka鎍闚 安idnika przygotowany przez MOPS. Pobierz
Informator przygotowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej. Pobierz

Gdzie pobra wniosek
Od dnia 15 marca 2016r. druki wniosk闚 o przyznanie 鈍iadczenia wychowawczego pobiera mo積a w nast瘼uj帷ych punktach:
 • Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku, ul. Kard. St. Wyszy雟kiego 12
 • Urz康 Miasta 安idnik, ul. Kard. St. Wyszy雟kiego 15
 • przedszkola na terenie miasta 安idnik
 • za po鈔ednictwem naszej strony www.mops.swidnik.pl
Termin i miejsce sk豉dania wniosk闚
Prawid這wo wype軟ione wnioski wraz z za陰cznikami przyjmowane b璠 od dnia 1 kwietnia 2016r. w nast瘼uj帷ych punktach miasta:
 • Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej, ul. Kard. St. Wyszy雟kiego 12
 • Urz康 Miasta 安idnik, ul. Kard. St. Wyszy雟kiego 15
w godzinach:
 • poniedzia貫k
 • 730 - 1600
 • wtorek, 鈔oda
 • 730 - 1530
 • czwartek
 • 1000 - 1800
 • pi徠ek
 • 730 - 1500

Wniosek o 鈍iadczenie wychowawcze b璠zie mo積a z這篡 w formie papierowej lub za po鈔ednictwem poczty oraz przez Internet, za pomoc czterech kana堯w:
portal empatia https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eu
portal us逝g elektronicznych ZUS https://pue.zus.pl/portal/rejestracja.npi
portal ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/myportal
bankowo嗆 elektroniczn.
毒鏚這:
http://www.mpips.gov.pl
Rozporz康zenie MRPiPS w sprawie post瘼owania w sprawach o 鈍iadczenia rodzinne 02.01.2016
W dniu 30 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 2284) zosta這 opublikowane nowe Rozporz康zenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie post瘼owania w sprawach o 鈍iadczenia rodzinne. Pobierz

Rozporz康zenie wesz這 w 篡cie z dniem 2 stycznia 2016r.

Wniosek i za陰czniki do wniosku b璠zie mo積a z這篡 tak瞠 drog elektroniczn za pomoc systemu teleinformatycznego dost瘼nego na stronie https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eu po ich uwierzytelnieniu bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomoc wa積ego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
NOWE WZORY WNIOSK紟:
Zasi貫k rodzinny

Wniosek o ustalenie prawa do zasi趾u rodzinnego oraz dodatk闚 do zasi趾u rodzinnego. Pobierz

- Za鈍iadczenie/ o鈍iadczenie o ucz瘰zczaniu dziecka do szko造. Pobierz

- Za鈍iadczenie/ o鈍iadczenie o ucz瘰zczaniu dziecka do szko造 wy窺zej. Pobierz

- O鈍iadczenie cz這nka rodziny o dochodach osi庵ni皻ych w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy, innych ni dochody podlegaj帷e opodatkowaniu podatkiem dochodowym od os鏏 fizycznych na zasadach okre郵onych w art. 27, 30b, 30c i 30e i 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od os鏏 fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z p騧n. zm.). Pobierz

- O鈍iadczenie cz這nka rodziny rozliczaj帷ego si na podstawie przepis闚 o zrycza速owanym podatku dochodowym od niekt鏎ych przychod闚 osi庵ni皻ych przez osoby fizyczne o dochodzie osi庵ni皻ym w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy. Pobierz

- O鈍iadczenie cz這nka rodziny o wielko軼i gospodarstwa rolnego wyra穎nej w hektarach przeliczeniowych og鏊nej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzaj帷ym okres zasi趾owy. Pobierz

- O鈍iadczenie o terminie i okresie, na jaki zosta udzielony urlop wychowawczy Pobierz

- O鈍iadczenie o ucz瘰zczaniu dziecka do szko造 poza miejscem zamieszkania. Pobierz

- O鈍iadczenie potwierdzaj帷e tymczasowe zameldownanie ucznia poza miejscem zamieszkania. Pobierz

- Kwestionariusz wywiadu Pobierz
Wniosek o ustalenie prawa do 鈍iadczenia rodzicielskiego. Pobierz
Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytu逝 urodzenia si dziecka. Pobierz
Wniosek o ustalenie prawa do zasi趾u piel璕nacyjnego. Pobierz
Wniosek o ustalenie prawa do 鈍iadczenia piel璕nacyjnego. Pobierz

- O鈍iadczenie o niekorzystaniu przez wi璚ej ni 5 dni w tygodniu z ca這dobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w plac闚ce. Pobierz

- O鈍iadczenie o zg這szeniu do ubezpiecze spo貫cznych Pobierz


Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasi趾u opieku鎍zego. Pobierz


Program Operacyjny Pomoc 砰wno軼iowa 2014-202018.12.2015


Program Operacyjny Pomoc 砰wno軼iowa 2014-2020

Od ko鎍a 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc 砰wno軼iowa 2014-2020 (PO P). Program wsp馧finansowany jest ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj帷ym (Fund for European Aid to the Most Deprived FEAD).

Program zosta opracowany zgodnie z Rozporz康zeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebuj帷ym.

G堯wny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom do鈍iadczaj帷ym najg喚bszych form ub鏀twa poprzez udost瘼nienie pomocy 篡wno軼iowej w formie paczek lub posi趾闚. Funkcj Instytucji Zarz康zaj帷ej Programem (IZ) pe軟i Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Spo貫cznej, Instytucji Po鈔ednicz帷ej (IP) Agencja Rynku Rolnego (ARR), kt鏎a jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie um闚 z dostawcami 篡wno軼i oraz organizacjami partnerskimi, kt鏎ych zadaniem jest dystrybucja produkt闚 篡wno軼iowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy 篡wno軼iowej jest uwarunkowane znajdowaniem si w trudnej sytuacji 篡ciowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy spo貫cznej) oraz spe軟ianiem kryterium dochodowego, kt鏎e zosta這 okre郵one na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniaj帷ego do korzystania ze 鈍iadcze pomocy spo貫cznej, tj. 951 z w przypadku osoby samotnie gospodaruj帷ej oraz 771 z w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy 篡wno軼iowej wydaj O鈔odki Pomocy Spo貫cznej.

Podprogram 2015 rozpocz掖 si w maju 2015 r. Dystrybucja 篡wno軼i potrwa do ko鎍a kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowi您ane s prowadzi tzw. dzia豉nia towarzysz帷e, maj帷e na celu w陰czenie spo貫czne os鏏 najbardziej potrzebuj帷ych. Poza pomoc 篡wno軼iow b璠 one uczestniczy w r騜nego rodzaju zaj璚iach aktywizuj帷ych warsztatach, m.in. z zakresu w豉軼iwego zarz康zania domowym bud瞠tem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej 篡wno軼i, aby zapobiec jej marnotrawieniu.
P馧kolonie (29.06 - 03.07.2015r.)27.07.2015
W dniach 29.06 - 03.07.2015r. zorganizowane zosta造 przez Zesp馧 Poradnictwa Specjalistycznego p馧kolonie dla dzieci.
Podczas p馧kolonii uczestnicy integrowali si przy ognisku. Byli w kinie na filmie "Minionki" i za篡wali k徙ieli wodnych w basenach na S這necznym Wrotkowie.
Zwiedzali Park Labirynt闚 i Miniatur w R帳lowie, Stadion Narodowy "Tras pi趾arza" oraz Pa豉c Kultury i Nauki w Warszawie.
Dzieciom opr鏂z r騜nego rodzaju atrakcji zapeniono r闚nie smaczne posi趾i.
Pe軟e wra瞠 i rado軼i rozpocz窸y kolejny etap wakacji.
Zapraszamy do galerii poni瞠j
Ognisko R帳l闚 R帳l闚 R帳l闚 R帳l闚 PKIN PKIN PKIN PKIN Stadion Narodowy Stadion Narodowy S這neczny wrotk闚 S這neczny wrotk闚

Informacja22.06.2015
Zesp馧 Poradnictwa Specjalistycznego informuje, 瞠 z dniem 10.06.2015r. zmieni豉 si nasza dotychczasowa siedziba.
Aktualnie Zesp馧 mie軼i si na I pi皻rze w budynku Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej przy ulicy Wyszy雟kiego 12.

FERIE ZIMOWE (02.02 - 13.02.2015 r.)20.02.2015
Ferie zimowe to czas przyjemnego wypoczynku dla uczni闚 od nauki w szkole. Nie ka盥y rodzic ma mo磧iwo嗆 w ciekawy spos鏏 przygotowa i zorganizowa swoim pociechom wolne dni, dlatego Zesp馧 Poradnictwa Specjalistycznego wyszed naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom dzieci z rodzin obj皻ych pomoc O鈔odka i przygotowa zaj璚ia dla trzydzie軼iorga dzieci w II tygodniu ferii.
Realizacja programu p馧kolonii zimowych zosta豉 rozpocz皻a wyj軼iem grupy dzieci do Kina Lot na pe軟 humoru familijn produkcj Uwolni Miko豉ja.
Po doznaniach filmowych w drugim dniu dzieci mog造 relaksowa si podczas zaj耩 w SPA Orkana w Lublinie. Wyposa穎ne w zestawy k徙ielowe korzysta造 z wszystkich oferowanych im atrakcji od brodzika z grzybkiem do jacuzzi.

Spa Orkana Spa Orkana

Zrelaksowana grupa nast瘼nego dnia bra豉 aktywny udzia z zabawach ruchowych na lodowisku przy Szkole Podstawowej Nr 5.

Lodowisko SP5 Lodowisko SP5 Lodowisko SP5 Lodowisko SP5

W czwartym dniu dzieci wyjecha造 do Parku Jurajskiego w Ba速owie. Na uczestnik闚 wycieczki czekali animatorzy oraz instruktorzy warsztat闚 artystycznych i plastycznych w Wiosce 安i皻ego Miko豉ja, kt鏎a stanowi integraln cz窷 tego Parku. Mia造 miejsce tak瞠 r騜ne konkursy i harce z bajkowymi postaciami.

Ba速闚 Ba速闚 Ba速闚 Ba速闚

Ostatni dzie by spotkaniem uczestnik闚 p馧kolonii ze sztuk teatraln. Spektakl Calineczka wystawiany w Teatrze Andersena w Lublinie wywar na ma造ch widzach du瞠 wra瞠nie.
Codzienne spotkania zwie鎍zone by造 smacznym posi趾iem w atrakcyjnych dla dzieci miejscach i restauracjach.

Restauracja
Bezp豉tne porady prawne i psychologiczne23.01.2015
Zapraszamy do skorzystania z oferty bezp豉tnych porad prawnych oraz psychologicznych w Miejskim Centrum Profilaktyki w 安idniku na ul. Norwida 2. Od stycznia do grudnia 2015r. w ka盥y pierwszy i ostatni poniedzia貫k miesi帷a w godzinach 15.00-17.30 w Miejskim Centrum Profilaktyki w 安idniku w pokoju nr 3 i 4 b璠zie czynny O鈔odek Pomocy dla Os鏏 Pokrzywdzonych Przest瘼stwem. O鈔odek b璠zie dzia豉 w ramach projektu Ministerstwa Sprawiedliwo軼i - Wzmocnienie pozycji pokrzywdzonych przest瘼stwem oraz wsparcie 鈍iadk闚 w post瘼owaniu karnym - realizowanego z Programu Operacyjnego Budowanie potencja逝 instytucjonalnego i wsp馧praca w obszarze wymiaru sprawiedliwo軼i i wsp馧finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Szczeg馧owe informacje pod nr telefonu 502 695 394.

Zobacz plakat
Zobacz tabel dy簑r闚
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty13.08.2014


Dzia豉j帷 w imieniu Zamawiaj帷ego Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w 安idniku, ul. Kardyna豉 Stefana Wyszy雟kiego 12, 21-040 安idnik, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907 z p騧n. zm.) zawiadamiam o wyborze najkorzystniejszej oferty w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu CZAS NA ZMIANY- systemowy projekt MOPS 安idnik wsp馧finansowanego przez Uni Europejsk ze 鈔odk闚 Europejskiego Funduszu Spo貫cznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Priorytet VII Promocja integracji spo貫cznej, Dzia豉nie 7.1 Rozw鎩 i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddzia豉nie 7.1.1 Rozw鎩 i upowszechnianie aktywnej integracji przez o鈔odki pomocy spo貫cznej.
Znak sprawy: OP.III-AE.3410/31/EFS/2014


Zobacz ca貫 zawiadomienie

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty30.07.2014


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie zada Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, Nr 5, Nr 6, Nr 7 w post瘼owaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole oraz kurs闚 w ramach projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik"
Znak sprawy: OP.III.AE.3410/32/EFS/2014


Zobacz ca貫 zawiadomienie

Przetarg nieograniczony29.07.2014


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie kursu prawa jazdy kat. B w ramach projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik"

Znak sprawy: OP.III.AE.3410/31/EFS/2014


Zobacz ca貫 og這szenie w Biuletynie Zam闚ie Publicznych

Specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Za陰cznik nr 1 do SIWZ - Szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia

Za陰cznik nr 6 do SIWZ - Wz鏎 umowy


W celu usprawnienia procedury sk豉dania ofert MOPS w 安idniku udost瘼nia za陰czniki w wersji doc. Jednocze郾ie informujemy, 瞠 jakakolwiek zmiana w merytorycznej tre軼i w/w za陰cznik闚 jest niedopuszczalna. Za陰czniki do pobrania w wersji edytowalnej *.doc:
Za陰cznik nr 2 do SIWZ - Wz鏎 - Formularz ofertowy

Za陰cznik nr 3 do SIWZ - Wz鏎 o鈍iadczenia Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy o spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu

Za陰cznik nr 4 do SIWZ - Wz鏎 o鈍iadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy

Za陰cznik nr 5 do SIWZ - Wz鏎 informacji - grupa kapita這wa

Odpowiedzi na pytania Wykonawc闚 cz.217.07.2014


Odpowiedzi na pytania Wykonawc闚 w post瘼owaniu na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkole oraz kurs闚 w ramach projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik" cz.2

Znak sprawy: OP.III-AE.3410/20/EFS/2014Wykonawcy uczestnicz帷y
w post瘼owaniu


Dzia豉j帷 w imieniu Zamawiaj帷ego Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w 安idniku, 21-040 安idnik, ul. Kard. Stefana Wyszy雟kiego 12, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 z p騧n. zm.) zawiadamiam, 瞠 w post瘼owaniu o zam闚ienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkole oraz kurs闚 w ramach systemowego projektu MOPS 安idnik "CZAS NA ZMIANY" , og這szonym w Biuletynie Zam闚ie Publicznych w dniu 10.07.2014r. (Numer og這szenia: 149977 - 2014) do zamawiaj帷ego wp造n窸y zapytania wykonawc闚, na kt鏎e udzielam odpowiedzi zgodnie z poni窺zym:

Pytanie nr 1:
Witam, czy ofert z zapytaniem trzeba sk豉da osobi軼ie, czy mo積a przes豉 listownie?

Odpowied na pytanie nr 1 :
Ofert mo積a przes豉. Wa積e jest aby dotar豉 do wskazanego w SIWZ miejsca sk豉dania ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert tj. do dnia 22.07.2014r. do godz.13:00. Oferty kt鏎e zostan dostarczone po up造wie tego terminu nie wezm udzia逝 w dalszej cz窷ci post瘼owania.

Pytanie nr 2:
A je郵i jest informacja, 瞠 miejsce realizacji to 安idnik albo Lublin, to od czego to zale篡?

Odpowied na pytanie nr 2 :
Miejsce realizacji przedmiotu zam闚ienia wybiera i wskazuje Wykonawca. Wymaganiem Zamawiaj帷ego opisanym w SIWZ jest aby Wykonawca zrealizowa przedmiot zam闚ienia na terenie jednej z ww. miejscowo軼i. Wykonawca jest zobowi您any poda w tre軼i oferty nazw i adres obiektu w kt鏎ym prowadzone b璠 szkolenia/kursy.

Pytanie nr 3:
Czy badania musz by r闚nie przy kursie florystycznym z kas fiskaln?

Odpowied na pytanie nr 3 :
Tak. Niezb璠ne badania lekarskie w przypadku kursu "Florysta z obs逝g kasy fiskalnej" to profilaktyczne badania lekarskie, wynikaj帷e z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo貫cznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownik闚, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do cel闚 przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z p騧n. zm.).

Pytanie nr 4:
Prosz o wyja郾ienie dotycz帷e zadania ( 1a) czy w tym zadaniu uczestnicy Pa雟twa projektu tak瞠 maj mie zapewniony ciep造 posi貫k ? B璠 to kr鏒kie indywidualne zaj璚ia? Czy w zadaniu ( 1b) uczestnicy Pa雟twa projektu tak瞠 maj mie zapewniony ciep造 posi貫k ? Tu ju b璠zie po 5 godzin zaj耩.

Odpowied na pytanie nr 4 :
Nie. W zadaniu nr 1 Wykonawca nie jest zobowi您any do zapewnienia uczestnikom zaj耩 ciep貫go posi趾u.

Pytanie nr 5:
Prosimy o wyja郾ienie co do czasu realizacji ca貫go zam闚ienia - w specyfikacji dotycz帷ej tego zam闚ienia jest termin 18.08.2014- 10.12.2014, a w opisie przedmiotu zam闚ienia termin 01.09.2014 - 10.11.2014.

Odpowied na pytanie nr 5 :
Zamawiaj帷y dopuszczaj帷 mo磧iwo嗆 sk豉dania ofert cz窷ciowych okre郵i terminy realizacji dla poszczeg鏊nych zada w za陰czniku nr 1 do SIWZ stanowi帷ym szczeg馧owy opis przedmiotu zam闚ienia. Zamawiaj帷y wymaga realizacji zada od nr 2 do nr 7 we wskazanym terminie od dnia 01.09.2014r. do dnia 10.11.2014r. Zatem termin realizacji od dnia 01.09.2014r. do dnia 10.11.2014r. dotyczy kurs闚. Jednocze郾ie Zamawiaj帷y zwraca uwag, 瞠 w opisie przedmiotu zam闚ienia dla realizacji zadania nr 1 zosta podany inny termin. Podane terminy realizacji poszczeg鏊nych zada mieszcz si we wskazanym okresie czasu od dnia 18.08.2014r. do dnia 10.12.2014r, kt鏎y okre郵a czas realizacji ca貫go przedmiotu zam闚ienia tj. czas realizacji wszystkich zada.
Wykonawca kt鏎y z這篡 ofert cz窷ciow tj. zaoferuje realizacj wybranego zadania lub wybranych zada jest zobowi您any zrealizowa przedmiot zam闚ienia w zakresie i w terminie okre郵onym w SIWZ dla tego zadania.


Pytanie nr 6:
Prosimy o wyja郾ienie o ile zaj璚ia s逝chaczy odbywa造by si w Lublinie, czy uczestnicy maj otrzymywa refundacj za przejazdy od wykonawcy zlecenia?

Odpowied na pytanie nr 6 :
Nie. Wykonawca nie jest zobowi您any do refundacji koszt闚 dojazd闚 na zaj璚ia.

Kierownik
Miejskiego O鈔odka Pomocy
Spo貫cznej w 安idniku
mgr Piotr Zaj帷zkowski

Odpowiedzi na pytania Wykonawc闚 cz.2.pdf

Odpowiedzi na pytania Wykonawc闚15.07.2014


Odpowiedzi na pytania Wykonawc闚 w post瘼owaniu na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkole oraz kurs闚 w ramach projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik"

Znak sprawy: OP.III-AE.3410/20/EFS/2014Wykonawcy uczestnicz帷y
w post瘼owaniu


Dzia豉j帷 w imieniu Zamawiaj帷ego Miejskiego O鈔odka Pomocy Spo貫cznej w 安idniku, 21-040 安idnik, ul. Kard. Stefana Wyszy雟kiego 12, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zam闚ie publicznych ( Dz.U. z 2013r., poz. 907 z p騧n. zm.) zawiadamiam, 瞠 w post瘼owaniu o zam闚ienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkole oraz kurs闚 w ramach systemowego projektu MOPS 安idnik "CZAS NA ZMIANY" , og這szonym w Biuletynie Zam闚ie Publicznych w dniu 10.07.2014r. (Numer og這szenia: 149977 - 2014) do zamawiaj帷ego wp造n窸y zapytania wykonawc闚, na kt鏎e udzielam odpowiedzi zgodnie z poni窺zym:

Pytanie nr 1:
Zwracam si z pro軸 o sprecyzowanie co rozumiej Pa雟two przez godziny kursu, czy s to godziny zegarowe czy dydaktyczne oraz jakiego rodzaju badania lekarskie uwa瘸j Pa雟two za niezb璠ne w przypadku kursu "Sprzedawca z obs逝g kasy fiskalnej, komputera i fakturowania". W za陰czniku 6 w tabeli znajduj si pozycja Specjalizacja, nr uprawnie - zwracam si z pro軸 o sprecyzowanie jakie dok豉dnie Pa雟two wymagaj uprawnienia w przypadku kursu w/w.

Odpowied na pytanie nr 1 :
Zamawiaj帷y wyja郾ia, i ka盥orazowo, tj. w zakresie wszystkich zada, przez jedn godzin nale篡 rozumie: 60 minut - 45 minut zaj耩 dydaktycznych oraz 15 minut przerwy, przy czym d逝go嗆 przerw mo瞠 by ustalona w spos鏏 elastyczny.
Niezb璠ne badania lekarskie w przypadku kursu "Sprzedawca z obs逝g kasy fiskalnej, komputera i fakturowania" to:

1) profilaktyczne badania lekarskie, wynikaj帷e z ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 z p騧n. zm.) oraz Rozporz康zenia Ministra Zdrowia i Opieki Spo貫cznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania bada lekarskich pracownik闚, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzecze lekarskich wydawanych do cel闚 przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. Nr 69, poz. 332 z p騧n. zm.),

2) badania sanitarno-epidemiologiczne wynikaj帷e z ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zaka瞠 i chor鏏 zaka幡ych u ludzi (Dz. U. z 2013r. poz. 947 z p騧n. zm.)

Za陰cznik nr 6 jest wzorem formularza w豉軼iwym dla wszystkich zada. Zgodnie z SIWZ Wykonawca celem potwierdzenia spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu dotycz帷ego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zam闚ienia jest zobowi您any przed這篡 wykaz os鏏, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zam闚ienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami, (w formie orygina逝) - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 5 do SIWZ oraz o鈍iadczenie, 瞠 osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy w wykonywaniu zam闚ienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie, (w formie orygina逝) - wed逝g wzoru stanowi帷ego za陰cznik nr 6 do SIWZ.
W niniejszym post瘼owaniu przedmiotem zam闚ienia jest terapia psychospo貫czna oraz przeprowadzenie kurs闚, kt鏎ych uko鎍zenie pozwoli uczestnikom na nabycie umiej皻no軼i i umo磧iwi podj璚ie pracy w okre郵onym zawodzie.
St康 te osoby, kt鏎e b璠 uczestniczy造 w realizacji zam闚ienia powinny spe軟ia wymagania okre郵one przepisami prawa dla os鏏, kt鏎e prowadz dzia豉lno嗆 terapeutyczn lub s uprawnieni do nauczania przedmiot闚 zawodowych ( tzw. uprawnienia pedagogiczne).


Pytanie nr 2:
Prosz o doprecyzowanie informacji dotycz帷ej godzin: zegarowych czy dydaktycznych szkolenia z zad 1 oraz kursu z zad 2,

Odpowied na pytanie nr 2 :
Zamawiaj帷y wyja郾ia, i ka盥orazowo, tj. w zakresie wszystkich zada, przez jedn godzin nale篡 rozumie: 60 minut - 45 minut zaj耩 dydaktycznych oraz 15 minut przerwy, przy czym d逝go嗆 przerw mo瞠 by ustalona w spos鏏 elastyczny.

Pytanie nr 3:
Mam pytanie co do projektu, a dok豉dnie o zadanie nr. 1 czyli : Indywidualna terapia psychospo貫czna z treningiem kompetencji umiej皻no軼i spo貫cznych oraz cze嗆 5: Sprzedawca z obs逝ga kasy fiskalnej , komputera , fakturowania i moim pytaniem jest to , czy przedzia godzin na dzie jest w skali godziny dydaktycznych czy zegarowych ?

Odpowied na pytanie nr 3 :
Zamawiaj帷y wyja郾ia, i ka盥orazowo, tj. w zakresie wszystkich zada, przez jedn godzin nale篡 rozumie: 60 minut - 45 minut zaj耩 dydaktycznych oraz 15 minut przerwy, przy czym d逝go嗆 przerw mo瞠 by ustalona w spos鏏 elastyczny.

Kierownik
Miejskiego O鈔odka Pomocy
Spo貫cznej w 安idniku
mgr Piotr Zaj帷zkowski

Odpowiedzi na pytania Wykonawc闚.pdf

Przetarg nieograniczony10.07.2014


Przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkole oraz kurs闚 w ramach projektu "CZAS NA ZMIANY - systemowy projekt MOPS 安idnik"
Znak sprawy: OP.III.AE.3410/20/EFS/2014


Zobacz ca貫 og這szenie w Biuletynie Zam闚ie Publicznych

Specyfikacka istotnych warunk闚 zam闚ienia

Za陰cznik nr 1 do SIWZ


W celu usprawnienia procedury sk豉dania ofert MOPS w 安idniku udost瘼nia za陰czniki w wersji doc. Jednocze郾ie informujemy, 瞠 jakakolwiek zmiana w merytorycznej tre軼i w/w za陰cznik闚 jest niedopuszczalna. Za陰czniki do pobrania w wersji edytowalnej *.doc:
Za陰cznik nr 2 - Formularz ofertowy

Za陰cznik nr 3 - O鈍iadczenie

Za陰cznik nr 4 - Wykaz us逝g

Za陰cznik nr 5 - Wykaz os鏏

Za陰cznik nr 6 - O鈍iadczenie

Za陰cznik nr 7 - O鈍iadczenie

Za陰cznik nr 8 - Grupa kapita這wa

Za陰cznik nr 9 - Szczeg馧owy program

Za陰cznik nr 10A - Wz鏎 umowy na szkolenia

Za陰cznik nr 10B - Wz鏎 umowy nn kursy

Og這szenie01.01.2014
Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku informuje OSOBY BEZDOMNE o mo磧iwo軼iach schronienia w okresie jesienno-zimowym.
 1. Schronisko dla Bezdomnych M篹czyzn Towarzystwa Pomocy im. 安. Brata Alberta w 安idniku
  ul. Orzeszkowej 4, tel. 081 751-59-08
 2. Stowarzyszenie Klubu Abstynenta OAZA w 安idniku
  ul. Kolejowa 4
 3. Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Bractwa Mi這sierdzia im. 安. Brata Alberta w Lublinie
  ul. Dolna Panny Marii 32, tel. 081 532-75-38
 4. Schronisko dla Bezdomnych M篹czyzn w Lublinie
  ul. Garbarska 17, tel. 081 745-34-70
 5. Hostel, o鈔odek wczesnej interwencji i dora幡ej interwencji dla os鏏 uzale積ionych od alkoholu w Lublinie
  ul. Abramowicka 2F, tel. 081 743-91-11
 6. Schronisko i Noclegownia dla Bezdomnych Kobiet w Lublinie
  ul. Bronowicka 3A, tel. 081 748-52-10, 745-09-03
 7. Dom Samotnej Matki w Lublinie
  ul. Chmielewskiego 9, tel. 081 525-42-08
Osoby wymagaj帷e pomocy w tym zakresie prosimy o kontakt:
Miejski O鈔odek Pomocy Spo貫cznej w 安idniku
ul. Wyszy雟kiego 12, tel. 081 468-77-15, 468-69-00
List referencyjny30.08.2013

Archiwum