Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym PrzestępstwemOd 2016 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej funkcjonuje Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem prowadzona przez:

Stowarzyszenie Integracji Rodzin PRZYSTAŃ
22-100 Chełm, ul. Ogrodowa 46,
NIP : 919-171-14-25, REGON:9512090040,tel.82 564 36 32.

Pomoc Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz członkom ich rodzin finansowana jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości. Skierowana jest do osób:
  • pokrzywdzonych przestępstwem
  • członków ich rodzin
  • osób doświadczających przemocy domowej lub świadków przemocy domowej
  • każdej osoby, u której istnieją skutki zaistniałego przestępstwa
Rodzaje udzielanej pomocy:
  1. Pomoc prawna dot. przede wszystkim osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, ale mogą ja uzyskać również wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc prawna, także bez dokumentów potwierdzających zaistnienie przestępstwa;
  2. Pomoc psychologiczna - dot. przede wszystkim osób pokrzywdzonych przestępstwem i członków ich rodzin, ale mogą ją uzyskać również wszystkie osoby, którym potrzebna jest pomoc psychologiczna, także bez dokumentów potwierdzających zaistnienie przestępstwa;
  3. Pomoc materialna - przysługuje osobom, które zostaną zweryfikowane pozytywnie przez Zespół Weryfikacyjny. W związku z tym przed przyznaniem pomocy materialnej, osoba pokrzywdzona lub członek rodziny jest zobowiązany do dostarczenia dokumentów potwierdzających fakt bycia osobą pokrzywdzoną (wyrok Sądu, zawiadomienie złożone do Prokuratury, zaświadczenie o wszczętej procedurze Niebieskiej Karty, pisma z Policji, wezwania z Sądu, obdukcje lekarskie, dokumenty z pobytu w szpitalu, zaświadczenia lekarskie)do pracownika fili Ośrodka w Świdniku.
Pomoc mogą uzyskać także osoby z poza gminy Świdnik.
DYŻURY SPECJALISTÓW FILIA OŚRODKA POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W ŚWIDNIKU:
Godziny dyżurów:
1. Osoba pierwszego kontaktu Iwona Zielińska- Buta
Środa godz. 15:30 - 19:00

2. Psycholog:
Czwartek - Małgorzata Prystupa
godz. 7:30 - 11:30

Piątek - Agata Brania
godz. 15:00 - 18:30

3. Prawnik - Piotr Prystupa:
Wtorek godz. 16:00 - 19:00.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem zadania Adrianą Sztuk, tel 510 502 900.