Strona główna
Dane podstawowe
Pomoc społeczna
Pracownicy socjalni
Świadczenia rodzinne
Rodzina 500 plus
Fundusz alimentacyjny
Zespół Poradnictwa Spec.
Relizowane projekty
Zamówienia publiczne
Rejestr zbiorów danych

Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dziś Ośrodek
--wiecej--

Serwis współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
link do strony www.efs.gov.pl