Strona główna
Dane podstawowe
Pomoc społeczna
Pracownicy socjalni
Świadczenia rodzinne
Fundusz alimentacyjny
Zespół Poradnictwa Spec.
Relizowane projekty
Zamówienia publiczne
Rejestr zbiorów danych

Filia Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

Dziś Ośrodek
--wiecej--

Serwis współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VII. Promocja integracji społecznej - Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji - Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej
link do strony www.efs.gov.pl